BETA v0.5

Terms of service

Brugerbetingelser for SpeakerBee
 1. Gældende betingelser
  1. Nedenstående brugerbetingelser regulerer den relevante seers brug af hjemmesiden.
  2. Det er SpeakerBee ApS (CVR 41273089), c/o advokat J. Korsø Jensen, Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (”SpeakerBee”), der står bag Speakerbee og hjemmesiden. Henvendelser vedrørende SpeakerBee kan ske til e-mail: trl@speakerbee.com.
  3. Du bedes læse disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger hjemmesiden. Betingelserne er en forudsætning for din brug af hjemmesiden og anses for accepteret af dig ved din brug af hjemmesiden. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi dig om ikke at bruge hjemmesiden.
  4. Vi kan til enhver tid ændre disse betingelser, hvilket vil ske ved en revidering af denne tekst. Sådanne revidering og eventuelle ændringer vil være bindende for dig som bruger eller besøgende på hjemmesiden. Du bør derfor regelmæssigt genbesøge og gennemgå disse betingelser, som du er bundet af.
 2. Generelt om SpeakerBee
  1. SpeakerBee er en online vidensdelingsplatform, hvor speakere og seere har mulighed for at dele deres viden om et givent emne.
  2. På SpeakerBee har en speaker mulighed for direkte at live-streame et virtuelt event eller video om et givent emne, som både registrerede seere men også hjemmesidebesøgende har mulighed for at se. Registrerede seere har mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til speakere, som de øvrige seere også kan se og læse samt ”like” det spørgsmål, som de synes er vigtigst at få besvaret. Spørgsmålene bliver herefter prioriteret efter hvad, de fleste gerne vil høre svaret på, men det står speakeren frit for at bestemme hvilke spørgsmål, denne vil besvare. Seere har desuden mulighed for at like eller dele et event eller en video på sociale medier eller via e-mail, så eventet eller videoen på denne måde kan nå ud til en større kreds.
  3. Enhver kan foreslå emner eller personer som speakere, som de gerne vil høre tale i fremtiden. Du kan også foreslå dig selv som speaker, og vi beder dig her om at give en kort beskrivelse af emnet og din baggrund. Forslag og anbefalinger kan ske ved at følge dette link: www.speakerbee.com.
 3. Login på SpeakerBee
  1. Det er gratis at oprette et login på SpeakerBee. Minimumsalderen for login og deltagelse på hjemmesiden er 18 år.
  2. Du kan oprette et login med dit navn og e-mailadresse eller med token-oplysninger fra din brugerprofil på Facebook. Når du er logget ind , accepterer du at have ansvaret for alle handlinger på hjemmesiden, der foretages i dit navn eller brugernavn. Vi forbeholder os retten til at tilbagekalde og lukke din brugeradgang til enhver tid, hvis de gældende betingelserne ikke overholdes.
  3. Du kan læse mere om hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i forbindelse med dit login under afsnit 9.
 4. Regler og retningslinjer for speakere
  1. Vi opfordrer til, at de emner, som du vil tale om, er relevante og brugbare, samt til at du svarer på nogle af de indkommende spørgsmål, som seere måtte stille under dit speak.
  2. Du er ansvarlig for indholdet af eventuelle visuelle medier i dit speak, herunder præsentationer, øvrige videoer som du viser og grafer, ligesom at du er ansvarlig for, at dit speak er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, og at det ikke krænker tredjemands rettigheder. Du anerkender endvidere, at vi ikke kan gøres ansvarlige for indholdet.
  3. Du kan læse mere om hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i forbindelse med dit login under afsnit 9.
  4. Du vælger selv det emne, som du vil tale om. Afhængig af vores vurdering af seernes interesse for emnet, udvælger vi tidspunktet for den direkte live-stream af dit speak. Dit speak og besvarelse af eventuelle spørgsmål, der måtte blive stillet, kan vare lige så længe, som du har lyst til, eller indtil det fastsatte tidspunkt for det næste event eller video. Vi forventer dog, at dit speak sammen med eventuelle spørgsmål som minimum har en varighed af 15 minutter.
  5. Dit speak er ulønnet. Du må gerne oplyse dit telefonnummer til brug for MobilePay, hvis seere ønsker at give en donation. Du må også gerne som en del af dit speak fortælle om din virksomhed, og hvordan seere og andre interesserede kan komme i kontakt med dig samt oplyse om andre steder, hvor du eventuelt optræder eller ytrer dig. Vi henviser dog til, at dit speak primært skal være af informativ karakter og ikke blot reklame for dig eller din virksomhed.
  6. Alle informationer og eventuelle materialer, som du leverer under dit speak, leverer du som nævnt vederlagsfrit og til fri brug for os. Vi kan som udbyder henvise til og omtale dig som speaker på SpeakerBee på vores medier, herunder sociale medier uden at spørge om din tilladelse hertil. Såfremt vi ønsker at bringe dit speak på andre associerede medier eller hjemmesider, må vi også gøre dette uden din forudgående tilladelse hertil.
 5. Din brug og omgangstone på hjemmesiden
  1. Vi ønsker at tilbyde en online platform for alle, der ønsker at dele deres viden om udvalgte emner, og for andre, der ønsker at blive klogere på emnerne. Vi ønsker, at speakere og seeres interaktion med hinanden skal ske respektfuldt og konstruktivt. I forbindelse med sådanne interaktion, accepterer du, at du blandt andet ikke vil udvise en adfærd som beskrevet nedenfor:
   1. Du må ikke kommentere eller stille spørgsmål, der har krænkende karakter, herunder kommentarer, der er hadefulde eller kan krænke, intimidere eller fornedre individer på baggrund af eksempelvis deres race, etnicitet, alder, køn, handicap eller seksuelle orientering.
   2. Du må ikke kommentere eller stille spørgsmål, der er nedsættende, ærekrænkende, chikanerende, injurierende, truende eller på anden vis krænkende overfor speakere eller øvrige seeres privatliv.
   3. Du må ikke foregive at være en anden person end dig selv eller antyde en relation til speakeren eller øvrige seere eller fremkomme med kommentarer, der indeholder personlige eller identificerende oplysninger om speakeren eller øvrige seere uden disses eventuelle udtrykkelige tilladelse.
   4. Du må ikke slå indhold op i kommentarer, som kan krænke andres immaterielle rettigheder, herunder ophavsret og varemærker.
   5. Du må ikke indsætte spam, kædebreve, junk mail eller uopfordrede reklamer i kommentarfelter.
   6. Du må ikke linke til andre hjemmesider eller kommercielle tjenester i kommentarfelterne, hvor dette ikke udtrykkeligt er tilladt.
   7. Du må ikke annoncere for et ulovligt produkt eller ulovlig tjeneste, der er forbudt at sælge ved lov i kommentarfelterne.
   8. Du må ikke gøre brug af automatiske metoder, herunder anvende crawlere, scripts, robotter, eller værktøjer til data mining eller lignende med det formål at downloade data fra eller uploade data til hjemmesiden.
   9. Du må ikke uploade data i kommentarfelterne, der indeholder virus eller andet malware, der kan ødelægge eller begrænse andre seeres brug af deres IT-udstyr, herunder software og hardware.
   10. Vi forbeholder os retten til at fjerne kommentarer, spørgsmål eller udelukke seere, der agerer i strid med punkterne, der er beskrevet i dette afsnit og betingelserne i øvrigt.
   11. Hvis du oplever, at en kommentar eller lignende er krænkende eller på anden måde anstødelig, bedes du henvende dig på kontaktoplysningerne angivet øverst.
 6. Ansvarsfraskrivelse
  1. Ingen censur eller redigering i event, videoer, spørgsmål eller kommentarer
  2. Speakere og seere er selv ansvarlige for de udtalelser, de fremkommer med ved et event eller video eller ved spørgsmål eller kommentarer hertil. Ved at tale ved et event, stille et spørgsmål eller skrive en kommentar forpligter du dig til at holde os skadesløs.
  3. Alle registrerede seere har mulighed for at kommentere eller stille skriftlige spørgsmål i kommentarfelter til speakere til et givent event. Vi har ikke mulighed for at kontrollere eller overvåge indholdet i kommentarfelterne, ligesom vi heller ikke har mulighed for at forhåndsgodkende spørgsmål eller kommentarer. Du anerkender, at vi ikke er ansvarlige for indholdet af seeres kommentarer, og for at du som seer eller speaker kan blive udsat for indhold, som du finder anstødeligt, fejlagtigt eller på anden måde kritisabelt. Du anerkender også, at vi har retten til at fjerne enhver form for offentliggjort indhold på hjemmesiden uden nærmere begrundelse, hvis indholdet er i modstrid med SpeakerBees ånd og værdier eller ordlyden af de her nævnte betingelser.
  4. Hvis du oplever, at en kommentar eller lignende er krænkende eller på anden måde anstødelig, bedes du henvende dig på kontaktoplysningerne øverst.
  5. Ingen garanti for indholdet i et event eller en video
  6. Vi stiller ingen garanti for, at indholdet i et event eller en video, spørgsmål eller kommentarer er korrekte. Vi er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle fejl eller udladelser, der måtte være i indholdet i et event, video eller en kommentar. Det er op til dig selv som seer at vurdere indholdet af eventet eller videoen.
  7. Hvad enten du som speaker deler din viden, eller du som seer stiller et spørgsmål eller kommenterer på et event eller video, accepterer du, at enhver frit kan kopiere og videregive og viderefortælle dit speak, din kommentar eller spørgsmål, og at vi ikke kan beskytte mod dette.
  8. Links eller anden henvisning til tredjemands hjemmesider
  9. Såfremt en seer eller speaker oplyser eller linker til en tredjemands hjemmeside, er vi ikke ansvarlige for indholdet på de linkede hjemmesider, og besøg på disse hjemmesider sker på dit eget ansvar.
  10. Vi påtager os heller ikke ansvar for de virksomheder og ydelser, der henvises til i et event, video eller en kommentar. Hvis du vælger at kontakte speakeren, følge en anbefaling fra speakeren eller en anden seer eller købe ydelser fra dem, er det dig selv, der skal vurdere værdien af disse.
  11. Vi stiller ingen garanti for, at indholdet på tredjemands hjemmesider er lovligt, gyldigt eller pålideligt. Vi fralægger os erstatningsansvar af enhver art, herunder et ansvar for tab, skade, krav eller erstatningsansvar, der måtte opstå på baggrund af besøg på tredjemands hjemmesider, som direkte eller indirekte er tilgængelig fra denne hjemmeside.
  12. Du er selv ansvarlig for din brug af hjemmesiden
  13. Dit besøg på hjemmesiden sker på din egen risiko. Vi eller andre tredjeparter, der har eller er involveret i design, fremstilling eller publicering af hjemmesiden kan hverken gøres ansvarlig for direkte, indirekte, hændelige eller følge skader eller erstatningsansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af din adgang til og brug af hjemmesiden.
  14. Vi kan heller ikke gøres ansvarlig eller erstatningsansvarlig, såfremt en virus eller anden malware inficerer dit IT-udstyr på grund af din adgang til og brug af hjemmesiden. Det samme gælder også, såfremt du tilgår et link, der er blevet delt på hjemmesiden, eller hvis du downloader filer, videoer, billeder, lyd eller andet data, der er blevet delt herinde.
 7. Sletning af dine oplysninger
  1. Hvis du er logget ind med token-oplysninger fra din brugerprofil på Facebook, kan du fjerne dette login til SpeakerBee via dine brugerindstillinger på Facebook.
  2. Hvis du har logget ind på hjemmesiden med dit navn og e-mailadresse, gemmer vi ikke disse oplysninger som en profil, når du forlader hjemmesiden. Dette betyder blandt andet, at du skal registrere dig på ny næste gang, du besøger hjemmesiden og vil kommentere på et indlæg. Vi gemmer de spørgsmål og kommentarer, som du tidligere har stillet eller skrevet herinde. Efter 2 år fra den pågældende kommentar er blevet skrevet, sletter vi det navn, som du har skrevet kommentaren under. Hvis du ønsker at få slettet dit navn ud for kommentarer, inden de 2 år er gået, eller ønsker at hele din kommentar slettet, bedes du sende os en e-mail på den e-mailadresse, du finder øverst under kontaktoplysninger i afsnit 1.2.
 8. Immaterielle rettigheder
  1. SpeakerBee har og skal beholde den fuldstændige ophavsret, adkomst og enhver anden rettighed og immateriel rettighed til SpeakerBee.com, herunder til tekst i dokumenter, billeder, design, varemærker og andre elementer, som er tilgængeligt på hjemmesiden.
 9. Behandling af personoplysninger
  1. Når du opretter et login herinde, behandler vi oplysninger om dit navn/brugernavn og e-mailadresse. Vi er dataansvarlig for denne behandling af personoplysninger, og der henvises til vores persondatapolitik herfor, som er tilgængelig herinde.
  2. For information om vores øvrige behandlinger af dine personoplysninger henviser vi også til vores persondatapolitik.